V jakých oblastech mohou podniky čerpat dotace?

Přehled všech oblastí, ve kterých lze získat podporu z operačních programů v programovém období EU 2021+ shrnuje brožurka vydaná Moravskoslezským krajem.

Cílem je pomoci firmám využívat při své činnosti inovace. exportovat zkraje chytrá řešení postavená na průmyslovém
know-how, na digitalizaci a perspektivních odvětvích a aby v kraji do budoucna vznikala atraktivní a dobře placená
pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou.

Brožura je ke stažení zde: https://bit.ly/3vj1o3D