Uzavření spolupráce se srbskými partnery – podnikatelská mise do Srbska

V pátek 20. října 2017 proběhlo v Ostravě mezinárodní pracovní jednání partnerů mezinárodní sítě Enterprise Europe Network ze srbské University of Novi Sad a Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje za spoluúčasti zástupce Okresní hospodářské komory Karviná.

Zástupce University of Novi Sad  pan Vladimir Nikić probral se zástupci obou komor oblasti budoucí spolupráce. Domluvila se také podnikatelská mise do srbského Bělehradu, která se uskuteční v březnu příštího roku. O dalších detailech této akce Vás budeme průběžně informovat na našich webových stránkách.