Úspěšná jednání českých firem s ruskými partnery na podnikatelské misi do Vologdy a Petrohradu

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, Generálním konzulátem ČR v Petrohradu a Obchodní a průmyslovou komorou ve Vologdě a Petrohradu uspořádala ve dnech 3. 12. – 6. 12. 2019 4. denní podnikatelskou misi do Ruska.

Zástupci 7 českých firem v rámci bohatého programu absolvovali například exkurzi do vybraných ruských podniků, navštívili mezinárodní veletrh Ruský les a zúčastnili se oficiálního přijetí české delegace v Administraci Leningradské oblasti.

Hlavním cílem mise však byla účast na Českém fóru, které proběhlo v sídle Obchodní a průmyslové komory ve Vologdě a na Podnikatelském fóru na Generálním konzulátu v Petrohradu.

Na obou akcích byl prezentován obchodní potenciál jednotlivých regionů obou zemí včetně možných obchodních a investičních příležitostí a bylo představeno 10 českých firem, jejichž zástupci byli osobně přítomni, případně byli na misi zastoupeni Krajskou hospodářskou komorou MSK.

Nejpodstatnější pak byla dvoustranná jednání českých a ruských partnerů. V průběhu mise takto proběhlo téměř 60 dvoustranných jednání s ruskými partnery, na kterých byly probrány možnosti vzájemné spolupráce. Již nyní došlo i k některým konkrétním dohodám o započetí obchodních vztahů mezi našimi a ruskými firmami. O dalším vývoji a průběhu započaté spolupráce Vás budeme informovat na našem webu, v pravidelném newsletteru a prostřednictvím dalších médiích.