Usnesení 31. sněmu Hospodářské komory České republiky

Delegáti 31. sněmu Hospodářské komory České republiky konaného 23. 5. 2019 v Aquapalace Hotel Prague přijali následující usnesení:

  • Vyzýváme Vládu České republiky, aby přestala ustupovat odborářům a zastavila politicky motivovaný růst minimální mzdy, která v některých odvětvích již naráží na udržení konkurenceschopnosti našich výrobků a služeb.
  • Vyzýváme Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, aby poskytnutí pátého týdnu placené dovolené nechala na kolektivním vyjednávání a jako možnou formu benefitů, kterou řada zaměstnavatelů poskytuje, a nepodléhala populistickému tlaku levicových stran na jeho uzákonění, protože takový krok poškodí především menší podniky a celou českou ekonomiku v době nedostatku pracovní síly.
  • Vyzýváme Vládu České republiky, aby urychleně schválila navýšení kvóty pro zaměstnávání zahraničních pracovníků na 50 000 ročně jako krátkodobé řešení akutního nedostatku pracovníků v některých odvětvích. Zároveň vyzývá vládu k systémovému řešení otázek zaměstnanosti efektivními opatřeními.
  • Oceňujeme předsedu vlády a ministryni pro místní rozvoj, že zapojili Hospodářskou komoru ČR do odborné diskuse nad rekodifikací nového stavebního práva a vyzývá vládu, aby urychleně schválila věcný záměr stavebního zákona a předložila paragrafové znění do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, tak aby mohla být projednána ještě v tomto volebním období.
  • Oceňujeme ministryni financí, že připravila legislativní návrh paušální daně pro podnikatele, jejíž koncept podpořil 28. sněm Hospodářské komory České republiky, apeluje na ministerstvo financí, aby definitivní návrh byl administrativně efektivní a daňově atraktivní pro malé podnikatele.
  • Oceňujeme, že se Hospodářská komora ČR podařilo vytvořit a zahájit provoz Právního elektronického systému pro podnikatele a vyzývá Vládu České republiky a Parlament České republiky, aby podpořily takové legislativní kroky, které umožní státu zajistit přehledně členěný dálkový přístup každého podnikatele k seznamu povinností, které po něm aktuálně vyžaduje.
  • Vyzýváme Vládu České republiky k urychlenému řešení otázky vzdělávání v návaznosti na potřeby zaměstnavatelů a pracovního trhu, a to v celé soustavě vzdělávání, a to zejména primárního a odborného vzdělávání.

Zdroj: HK ČR