Upozornění pro podnikatele k Certifikátu o zásahu vyšší moci

Vzhledem k velkému množství dotazů podnikatelů k Certifikátu o zásahu vyšší moci zveřejňujeme aktualizované informace zde. Prostřednictvím tohoto osvědčení se může zaměstnavatel zprostit povinnosti např. k náhradě škody, jestliže bude prokázáno na základě předložené smluvní dokumentace, že se jedná o mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku.

https://www.komora.cz/obchod-a-sluzby/osvedceni-pro-zahranicniho-partnera/