Uhelné regiony vyhlašují výzvy k předkládání návrhů strategických projektů

Moravskoslezský kraj spolu s krajem Ústeckým a Karlovarským vyhlásily výzvy k předkládání návrhů potenciálně strategických projektů s významným transformačním dopadem do jejich území.

Návrhy projektů po vyhodnocení a splnění podmínek pro strategický projekt budou zahrnuty do Plánu spravedlivé územní transformace (dále jen „PSÚT“). Tím po splnění dalších podmínek  získají možnost (nikoliv nárok) na financování z Operačního programu Spravedlivá transformace (dále jen „OP ST“).

OP ST bude určen na podporu transformace Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Tyto kraje se z důvodu procesu transformace na klimaticky neutrální ekonomiku potýkají se závažnými socio-ekonomickými problémy. Podpora bude zejména zaměřena na vytváření nových nebo udržení stávajících pracovních míst, pomoc pracovníkům těžkého průmyslu při přechodu do jiných odvětví a na obnovu území po těžbě uhlí. Program rozdělí celkem cca 41 mld. Kč.

Za strategický projekt lze považovat pouze projekt významného charakteru pro dané území:
– přispívá ke konkrétním strategickým cílům regionu
– má přímý nebo nepřímý hospodářský dopad do regionu
– má přímý dopad na transformaci kraje
– má dopad na významnou část území
– může kombinovat investiční a neinvestiční aktivity
– má jasný organizační a institucionální rámec
– je finančně i institucionálně udržitelný
– má definovaný harmonogram realizace
– je jedinečný.

 Cílem výzvy je sběr, hodnocení a doporučení těchto potenciálních strategických projektů do PSÚT.

Vyhlašovatelé: Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Moravskoslezský kraj
Lhůta pro podání návrhů: 31. 3. – 30. 4. 2021
Uchazeči: všechny subjekty v regionech, které mají připraveny investiční projekty za více než 200 milionů korun a neinvestiční projekty v objemu více než 50 milionů korun.

 Více informací k výzvám a příslušné dokumenty ke stažení naleznete na webových stránkách: hrajemskrajem | Stáhněte si