Třinecký inženýring nabízí kompletní servis v oblasti investiční výstavby už 25 let

Mezi novými členy, které o prázdninách přijala Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (KHK MSK), je i společnost Třinecký inženýring. Na trhu působí už 25 let a své sídlo má od roku 2014 v Třinci.

Společnost představil předseda správní rady Michael Beier:

 Jsme inženýrsko-dodavatelskou organizací působící v oblasti zajišťování investiční výstavby, rekonstrukcí spojených s modernizací a opravami různých technologických výrobních zařízení. Nabízíme kompletní zajištění průmyslových staveb, dále ekologických, sociálních a občanských staveb a staveb pro sportovní a rekreační účely, výkon inženýrské a koordinační činnosti, technické dozory investora a poradenství v oblasti přípravy investičních projektů.   

Je ve vašem oboru podnikání nějaký druh činnosti, který vás odlišuje od ostatních?

Nabízíme kompletní servis v oblasti investiční výstavby včetně projednávání staveb dle platného stavebního zákona a to v územním i stavebním řízení.
Disponujeme autorizovanými inženýry v oborech pozemního stavitelství, technologického zařízení staveb, vodohospodářských staveb a požárního zabezpečení staveb.
Máme zaveden a udržován systém integrovaného managementu, který je certifikován pro oblast řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016 a pro oblast řízení jakosti dle ČSN EN ISO 14001:2016.

S jakým záměrem a očekáváním jste vstoupili do Krajské hospodářské komory MSK?

Zvýšení prestiže a propagace firmy, sdílení zkušeností.

Plánujete v nejbližší době nějakou zásadní investici do rozvoje vaší firmy?

Pro naši společnost je velice důležitý koncept společenské odpovědnosti. Každým rokem podporujeme sport, kulturu, sociální služby a vzdělávání v našem regionu. Klademe také velký důraz na kvalifikaci svých pracovníků.
Žijeme v době masivní digitalizace, a proto se snažíme postupně zavádět nové digitální technologie, el. systémy a programy jako např. elektronický stavební deník či BIM (Building Information Modeling). Jako každý rok podporujeme vzdělávání zaměstnanců nejen v oblasti úzké profesní specializace, ale i počítačových dovedností a cizích jazyků.
Snažíme se o zodpovědný přístup k životnímu prostředí, a proto, vedle postupného přechodu naší flotily vozů na CNG a Elektro pohony, chystáme opravu sídla společnosti včetně zavedení fotovoltaiky.

Jsme hrdí na naše provedené stavby, mezi které patří např. Zařízení pro dopravu a zpětné zakládání sypkého materiálu, Oprava prašníku VP č. 4, Modernizace koksárenské baterie č. 11 nebo výstavba multifunkční haly Werk Arény v Třinci či Dopravního hřiště Steel Ring Třinec (viz fota níže). Další stavby jsou prezentovány na našich webových stránkách: www.trineckyinzenyring.cz.


Zařízení pro dopravu a zpětné zakládání sypkého materiálu


Modernizace koksárenské baterie č. 11


Werk Aréna v Třinci


Dopravní hřiště Steel Ring Třinec


Oprava prašníku VP č. 4