Tlumočník Mgr. Radovan Lakosil se pohybuje zejména v prostředí průmyslu a jiných odvětví hospodářství

Novou členskou firmou Krajské hospodářské komory MSK se stal tlumočník a překladatel Mgr. Radovan Lakosil. Oboru překladatelství a tlumočnictví se profesionálně věnuje od ukončení svého studia v roce 2005. Zájem o jazyky ho podle jeho slov provází celoživotně. Proto se vedle němčiny a angličtiny, které vystudoval, učil a stále učí polsky, maďarsky, dánsky a nizozemsky. “Kontinuální další vzdělávání a zájem o vývoj jak jazyka samotného, tak i oborů, s nimiž přicházím jako tlumočník a překladatel do styku, pokládám za důležitý předpoklad pro kvalitu mnou poskytovaných služeb,” poznamenává.Od roku 2016 externě vyučuje překlad a tlumočení na Katedře germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Jako tlumočník se pohybuje zejména v prostředí průmyslu a jiných odvětví hospodářství. “Mými klienty jsou jak mezinárodní koncerny, tak střední a malé firmy z různých oblastí od strojírenství a automobilového průmyslu přes obrábění kovů, výrobu obalů až po auditorské a právní služby nebo coaching. Mám bohaté zkušenosti se simultánním tlumočením na konferencích, simultánním i konsekutivním tlumočením při obchodních jednáních, školeních či
přímo v průmyslových provozech,” uvádí.

V rámci překladatelské činnosti mu pod rukama prošly stovky různorodých textů, jako jsou nabídky, technická zadání, popisy produktů, návody k obsluze strojů a zařízení, smlouvy, auditní zprávy či vědecké práce. “Kromě mých hlavních pracovních jazyků , kterými jsou čeština, němčina, angličtina a slovenština, nabízím také překlady z nizozemštiny a polštiny do češtiny, němčiny a slovenštiny,” dodává.

Kontakt:
Mgr. Radovan Lakosil
Vojanova 204/2; 702 00 Ostrava
Tel.: +420 775 202 725
www.lakosil-translations.de