Svatomartinská výzva: Rekodifikace stavebního práva

Svatomartinská výzva: Rekodifikace stavebního práva se musí stát základním kamenem rekonstruované české ekonomiky v post-covidovém období

Podpořte budoucnost českého hospodářství prostřednictvím skutečné reformy stavebního práva v ČR, vyzývá pětice významných svazů zastřešujících široké spektrum firem, které zaměstnávají miliony lidí v celé republice. Hospodářská komora, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Svaz průmyslu a dopravy, Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí a Asociace developerů společně vydaly Svatomartinskou výzvu, ve které apelují na Poslaneckou sněmovnu, Senát, ale také na vládu, aby upravily stávající návrh stavebního zákona a zasadily se o jeho rychlé přijetí.

Výzva ZDE

Obzvláště v době, kdy se ČR musí připravovat na důsledky pandemie covidu-19, je nutné podpořit české podniky, české podnikatele, zaměstnance, ale také české domácnosti v dostupnosti bydlení či v rozvoji klíčové infrastruktury. Podle signatářů je nutné podpořit také představitele místních samospráv, kteří díky současnému stavu nejsou schopni efektivně čerpat národní ani evropské dotace a svá města a obce rozumně rozvíjet, o to více v době výzvy realizace projektů v boji proti klimatickým změnám.

„Zahajte prostřednictvím rekodifikace stavebního práva skutečnou moderní reformu státní správy, včetně skutečné digitalizace státní agendy. Prosaďte transparentní a protikorupční legislativu, která bude férovým způsobem řešit práva i povinnosti všech účastníků procesu rozvoje území, ochranu veřejných zájmů i potřeby společnosti a práva podnikatelů,“ stojí dále ve výzvě.

Současný návrh rekodifikace stavebního práva je podle signatářů dobrým výchozím materiálem, který sám o sobě přináší některá dílčí vylepšení a zlepšení. Není ale skutečným a plnohodnotným řešením tristní situace v oblasti stavebního práva v ČR. K tomu je potřeba přijmout relevantní pozměňovací návrhy, které se obsahově vrátí k původním tezím.

Nová podoba stavebního práva musí přinést zrychlení stavebního řízení, jeho zjednodušení, ale také zvýšení transparentnosti celého procesu, odstranění byrokratické zátěže, jasné rozdělení práv a povinností jak v procesu, tak v místě a čase, a také efektivně vymahatelné lhůty. To vše jsou zásadní nutnosti a nezbytnosti pro posílení konkurenceschopnosti ČR v rámci evropského i globálního hospodářského společenství.

„Stojíme před jedinečnou a možná také jedinou šancí, jak skutečnou změnu, nikoli pouhou konzervativní dílčí novelu, prosadit. Pokud se budou opakovat předchozí chyby, pokud politické hry budou nadsazeny potřebám státu a lidí, kteří jej tvoří, bude to fakticky znamenat pohřbení rozvoje ČR a výstavby v ní na další dekádu. Nový stavební zákon by v takovém případě nebylo možné přijmout dříve, než kolem roku 2030, což by znamenalo fatální dopad do ekonomiky celé země,“ zdůrazňuje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Neudělat nic a neschválit nový stavební zákon spolu s jeho komplexním pozměňovacím návrhem, je na první pohled bezpečnou volbou. Status quo bude zachován. Bez reformy stavebního řádu se však bude prohlubovat krizový stav ve stavebnictví.