Středoevropská iniciativa podpoří zdravotnictví, vzdělávání a podnikání

Středoevropská iniciativa (Central European Initiative /CEI) vyhlašuje v krizovém období COVID-19 mimořádnou výzvu na předkládání projektů ve 3 oblastech intervence:

  • Zdravotní péče a telemedicína
  • Vzdělávání a e-learning/distanční vzdělávání
  • Podpora nejmenších, malých a středních podniků (podporované aktivity: nákup vybavení pro chytré pracoviště, webináře, konzultační služby umožnujjící digitalizaci v byznyse)

Celkový rozpočet výzvy činí 600 tisíc EUR, žadatelem mohou být veřejné i soukromé subjekty z členských zemí CEI. Je možné získat grant až do výše 100 % rozpočtu projektu (max. 40 000 EUR). Žadatelem může být jediná organizace, nicméně program výrazně doporučuje mezinárodní zapojení.

Středoevropská iniciativa je sdružením pro regionální přeshraniční spolupráci zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy, včetně České republiky.  Zvláštní pozornost budou mít projekty žadatelů z nečlenských zemí EU.

Podporované aktivity v oblasti podnikání (EN):

For area of intervention 3 – Support to Micro, Small and Medium-sized Enterprises (MSMEs):

  • purchase of equipment for facilitating smart working, including hardware (computers, laptops, tablets, devices, etc.) and software (online tools, platforms for smart working, etc.);
  • organisation of online seminars (webinars) to facilitate transfer of knowledge between and among economic experts and operators (from CEI EU Member States to CEI non-EU Member States);
  • purchase of consulting services to facilitate innovation, with a particular focus on digitalisation and dematerialization of businesses.

 

Období implementace: Nejpozději do 6 měsíců od přiznání grantu.

Lze požádat o zálohovou platbu až do výše 80 % přiznaného grantu.

V této výzvě může žadatel podat až 2 projekty, pokud se liší cílové skupiny.

Termín pro podání žádostí je  9. 4. 2020. (zveřejněno 27. 3. 2020)

 

Více informací:

https://www.cei.int/news/8809/covid-19-extraordinary-call-for-proposals-launched-600000-eur-for-projects-in-field-of-healthcare

CEI_APPLICATION FORM_Extraordinary CfP_4-2020

CEI_Extraordinary_CfP_4-2020