Střední škola společného stravování na stáži Erasmus+

Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, každoročně realizuje pro své žáky nebo učitele odborné stáže v zahraničí. Díky svým aktivitám je škola držitelem Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě programu Erasmus+, který získala v roce 2016.

Ve školním roce 2019/20 se uskutečnily 4 odborné zahraniční stáže projektu Experience Europe 2019-1-CZ01-KA116-060816 programu Erasmus+: Klíčová akce 1 – Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. Cílem projektu bylo zkvalitnit odbornou přípravu žáků oborů vzdělání Kuchař-číšník, Cukrář, Hotelový a restaurační provoz, Management v gastronomii a Služby cestovního ruchu.  “Žáci tak měli možnost seznámit se s novými formami organizace práce v odlišném pracovním prostředí. Kuchaři a cukráři získali konkrétní poznatky o moderních trendech v evropské gastronomii, číšníci si vyzkoušeli nové trendy při obsluze zákazníků a při komunikaci s hostem. Žáci oboru vzdělání zaměřené na cestovní ruch a management poznali přímo v praxi organizaci služeb cestovního ruchu – při práci s klienty v turisticky atraktivních lokalitách nebo činnosti na úseku housekeepingu,” uvedla uvedla zástupkyně ředitelky pro teoretickou výuku, koordinátorka projektů Erasmus+ Markéta Kulhánková a dodala, že pracovní pobyt je i velkou motivací ke studiu cizích jazyků. Před výjezdem stážisté absolvovali jazykovou, odbornou, psychologickou a kulturní přípravu.

V projektu Experience Europe vyjeli v září 2019 čtyři čerství absolventi školy na dlouhodobou odbornou zahraniční 3měsíční stáž ErasmusPro do irského Dublinu. Na podzim se stejný počet učitelů odborných předmětů a výcviku aktivně zapojil do provozu restaurace a hotelu Ratshotel und Ratsstuben v německém Porýní v čele s manažerem Danielem Georgievem, naším bývalým absolventem a držitelem michelinské hvězdy. Získané zkušenosti uplatňují v přípravě žáků na odborné soutěže.

Po dobu třech týdnů si 6 žáků rozšiřovalo své kulinářské obzory u savojského jezera ve Francii.  V hotelu Savoy připravovali a podávali menu o sedmi chodech, učili se používat místní suroviny, dbali o čistotu hotelových pokojů. Chvíle volna studenti využívali k poznávání okolních měst a památek. „Strašně mě ta práce tady baví, chystám se sem vrátit i o prázdninách,“ svěřil se Mikuláš Rodryč, jeden ze stážistů.

Skupinka osmi studentek oborů Hotelový a restaurační provoz a Služby cestovního ruchu odcestovala 1. března 2020 na 3týdenní pracovní stáž do Londýna, kde si v reálných podmínkách vyzkoušela práci v hotelových restauracích, cestovních kancelářích či agenturách, která zařizují víza. Byly ubytovány v místních rodinách, takže mohly nahlédnout pod pokličku rodinných zvyklostí a vychutnávat si anglickou i cizokrajnou kuchyni. „To dojíždění byl mazec, denně déle než hodinu jsme cestovaly do práce a z práce autobusy a metrem, kterému tu říkají Tube. MHD je neskutečné bludiště, ale cestu na pracoviště jsme si vyzkoušely nanečisto a pak už to bylo O.K.,“ popisovala s úsměvem stážistka Martina  Hrbáčková. Ve volných chvílích děvčata obdivovala věhlasné historické památky i moderní mrakodrapy a za pěkného počasí vyrážela s radostí fotit přírodu do londýnských parků. „Hned bych sem po maturitě jela pracovat. Práci jsem zvládala, kolegové byli moc milí a cítila jsem se tu v pohodě,“ shrnula dojmy většiny dívek Bára Svobodová. Z důvodu nastalé krizové situace byla stáž  předčasně ukončena o týden dříve.

Již několik let škola spolupracuje s italskou školou IPSAR v Nocera Inferiore nedaleko Salerna. Bohužel v souvislosti se situací v Evropě s výskytem onemocnění Covid-19 zatím nebyl realizován výjezd 6 stážistů.

Po skončení projektu obdrží účastníci stáží na závěrečné konferenci certifikát o absolvování stáže a hodnocení svého výkonu s využitím systému ECVET, dokument Europass-Mobilita a osvědčení KHS MSK. “V sále školy svým vrstevníkům interaktivně shrnou nezapomenutelné pracovní zkušenosti, připraví tematické stánky s drobným tradičním pohoštěním, které prokládají vyprávěním o zajímavých volnočasových aktivitách během stáže. Nadšení a úsměv stážistů je poděkováním všem, kteří se na průběhu projektu podíleli,” doplnila Markéta Kulhánková.

Další zahraniční aktivity školy

Kromě účasti v programu Erasmus+ se SŠSS zapojuje i do další mezinárodní spolupráce.  Díky dotaci Česko-německého fondu budoucnosti a ze zdrojů pracovní agentury Arbeit und Leben každoročně realizujeme projekt s partnerem Bildungszentrum Saalfeld (Duryňsko), ve kterém jsou pořádány reciproční výměnné odborné stáže pro skupinu 10-12 žáků z obou zemí. Během osmi dnů poznávají němečtí studenti moravskoslezský region a ostravští žáci Saalfeld a jeho okolí, absolvují odborné a kulturní exkurze, mají možnost společně vařit české a německé menu a přitom předvést své kuchařské a cukrářské umění.

“Velice cenné jsou také letní zahraniční stáže pro žáky a absolventy. Na základě osobního pohovoru nebo jednání se zástupci zaměstnavatelů, který každoročně organizuje a zprostředkovává naše škola, vyjíždí naši žáci na letní pracovní stáže do hotelů a restaurací v Irsku, Francii, Německu nebo na Kypr,” uvedla koordinátorka. Průměrně se letních pracovních stáží zúčastní 15 žáků ročně. Přínosná je též spolupráce s hotelovým řetězcem Quality Hotel & Leisure Centre nedaleko irského Corku. Do této oblasti vyjíždí za pracovní zkušeností každé léto několik žáků a absolventů SŠSS, kteří zde začínají svůj profesní život.

Informace o škole

Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace je státní škola gastronomického zaměření, která již přes 60 let připravuje žáky ve tří a čtyřletých oborech denního i dálkového studia, v nichž dosahují stupně středního vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou. Vyučujeme obory vzdělání Kuchař, Číšník, Kuchař-číšník, Cukrář, Hotelový a restaurační provoz, Služby cestovního ruchu a Management v gastronomii. Ve školním roce 2019/2020 nastoupilo ke studiu 695 žáků. Škola disponuje nejen širokým zázemím odborných učeben pro přípravu budoucích odborníků v gastronomii a cestovním ruchu, ale nabízí také moderní sportovní areál. Součástí školní budovy jsou pokoje určené hostům školy nebo zahraničním stážistům. Při představení školy je nutno zmínit také účast a vynikající výsledky žáků v odborných a jazykových soutěžích na lokální, regionální, národní i mezinárodní úrovni.