Startuje čerpání miliard z Fondu pro spravedlivou transformaci

Moravskoslezský kraj v Bruselu symbolicky zahájil čerpání 41 miliard Kč z Operačního programu Spravedlivá transformace. A to v rámci právě konané high-level konference Spravedlivá transformace v uhelných a energeticky náročných regionech. První výzvy určené pro financování strategických projektů uhelných krajů byly vyhlášeny 14. listopadu, oficiální příjem žádostí bude spuštěn 30. listopadu.

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje v červnu 2021 doporučila celkem 13 projektů majících významný transformační dopad. Tyto transformační projekty mají ambici proměnit region jako celek, zatraktivnit jej a zlepšit zdejší podmínky pro obyvatele, studenty, ale i firmy. 

Pro regiony je konference jedinečnou příležitostí prezentovat kraj a jeho vize zhruba dvěma stovkám účastníků na evropské úrovni. První výzvy vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR spolu se Státním fondem životního prostředí ČR už 14. listopadu, příjem žádostí bude spuštěn 30. listopadu. Další výzvy budou spuštěny do konce tohoto roku.

Zdroj: msk.cz