STARTér – Věř si a podnikej!

Nadační fond VEOLIA otevírá svůj program na podporu začínajících podnikatelů i v roce 2021. Program finančně podporuje začínající malé a drobné podnikatele již od roku 2 000 a pomáhá tak snižovat nezaměstnanost v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

Chcete začít podnikat, přijímáte nového zaměstnance? Nadační fond Veolia pomáhá na svět novým nápadům! 

 • Od roku 2000 finančně podporuje začínající malé a drobné podnikatele, a pomáhá tak snižovat nezaměstnanost v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.
 • Za 20 let činnosti prostřednictvím 1540 projektů pomohl vytvořit 2470 nových dlouhodobých pracovních míst, z toho 379 pro osoby se zdravotním postižením.
 • Na nadačních příspěvcích bylo rozděleno více než 116 milionů korun.
 • Program podporuje tradiční a netradiční řemesla a výroby, infrastrukturní služby, projekty se sociálním zaměřením či projekty zlepšující životní prostředí.

Základní podmínky:

 • Vytvořit alespoň jedno dlouhodobé pracovní místo (i OSVČ) na minimální dobu dvou let,
  zažádat si o podporu nadačního fondu ještě před vznikem pracovního místa (tzn. před podpisem smlouvy či aktivací živnostenského oprávnění).
 • Vložit do podnikání i vlastní zdroje financování, zpracovat podnikatelský plán v oblasti s veřejně prospěšným zájmem.

Výše příspěvku:

 • Na vytvoření jednoho pracovního místa lze získat finanční dar až do výše 60 000 Kč,
  výše poskytnutého příspěvku je podmíněna mimo jiné výší vlastních zdrojů vložených do podnikání.
 • Darované finanční prostředky lze použít na nákup hmotného (případně nehmotného) majetku (např. vybavení provozovny, stroje, nářadí a jiné potřeby k podnikání).
 • Žádost o příspěvek u Nadačního fondu Veolia se nevylučuje s jinými dotacemi (z úřadu práce, z Evropské unie apod.).

Postup:

 • Prvním krokem pro získání nadačního příspěvku je vyplnění a podání tzv. Předběžného informačního dotazníku, který obsahuje základní údaje o vás a vašem podnikatelském záměru.
 • Schvalovací výbor nadačního fondu následně rozhoduje o schválení vámi předloženého projektu, v případě, že schvalovací výbor váš projekt schválí, budeme vás kontaktovat a informovat o dalším postupu.

Bližší informace a předběžný informační dotazník na webu: https://www.nfveolia.cz/programy/podpora-pracovnich-mist/jak-ziskat-prispevek/