Staňte se Firmou roku 2021 nebo Živnostníkem roku 2021

Letošní ročník soutěží o Ceny Hospodářských novin Firma roku 2021 a Živnostník roku 2021 se opět otevírá všem českým šikovným živnostníkům a úspěšným firmám, které si více než kdy jindy zaslouží veřejné ocenění.

Zejména v současné době, kdy se podnikatelé potýkají s důsledky nastalých omezení v souvislosti s šířením viru COVID-19, je třeba české podnikatele podporovat. Úspěch v soutěži může být cestou, jak byznys posouvat správným směrem a připravit se na lepší časy. Budeme rádi, když se zapojíte i Vy. Soutěžemi se snažíme vyzdvihnout české firmy a živnostníky, poukázat na jejich schopnosti i profesní kvality a vyvolat diskusi o českém podnikatelském prostředí. Chceme pomoci změnit náladu ve společnosti – místo obav z budoucnosti ukazovat pozitivní příklady a aktivity, které pomáhají vracet náš život do normálních kolejí.

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje každoročně z řad svých členských firem nominuje vybrané firmy a živnostníky do této soutěže. přihlásit se ale můžete i sami, bez jakéhokoliv účastnického poplatku. Stačí vyplnit registrační formulář.

K přihlášení je ideální doplnit Váš příběh, kdo jste a jak skvěle děláte svoji práci. Nezapomeňte na krátké video, které Vám může pomoci s představením podnikání. Pokud byste měli jakýkoliv problém při přihlášení nebo s vyplněním přihlášky, kontaktujete organizátory na info@firmaroku.cz. Uzávěrka soutěží je 25. června.

Přihlaste se a pomozte svým příběhem motivovat své zaměstnance, kolegy ale i ostatní podnikatele a lidi kolem Vás. Každý čin se počítá. Kromě prestižního titulu, mediální publicity, nových kontaktů a zkušeností získáte také hodnotné ceny.

Mezi firmami na celostátní úrovni vloni uspěla společnost LASVIT, která vyrábí světelné instalace na zakázku. „My chceme být nejinspirativnějšími skláři na světě. To je naše vize. Věnujeme se povětšinou velmi velkým plastikám ze skla do veřejných prostor, ale i do veřejných rezidencí. Chceme inspirovat svět skrze krásné skleněné objekty a věříme tomu, že krásné věci dělají lidi lepšími,“ popsal HR Director Jakub Vykoukal. Nejvíce instalací je v Číně, Hongkongu, Indonésii, Singapuru, Dubaji nebo Spojených státech amerických.

Mezi živnostníky vloni uspěl farmář Kamil Kublák z Moravskoslezského kraje, který má obchod se zemědělskými produkty. Obhospodařuje přes 200 hektarů zemědělské půdy. Nosným programem jsou konzumní a loupané brambory. Dále jsou to zrniny, obiloviny a semena pro drobné chovatele. Ovocem a zeleninou farma zásobuje okolní školní jídelny, restaurace a obchody. „Zabývám se prodejem vlastních produktů, jako jsou brambory, pohanka, len a prodejem výrobků regionálních výrobců v naší lokalitě,“ říká Kamil Kublák. Obchod je samoobslužný a je přímo na farmě.

I letos mají podnikatelé a živnostníci skvělou možnost zařadit se do společnosti nejen loňských vítězů, ale takových firem, jako je výrobce vesmírných technologií Frentech Aerospace, světový výrobce nemocničních lůžek Linet, výrobce antivirů Avast nebo úspěšných živnostníků jako je kolář Augustin Krystyník nebo Viktor Hrdina se svým houpacím prknem. Ti všichni úspěšně prošli podnikatelskými soutěžemi v předchozích letech.

Podnikatelské subjekty mohou být do soutěží nominovány také svými známými, kolegy, zaměstnanci nebo zákazníky. Každoročně se podnikatelských soutěží účastní více než 5 tisíc firem a živnostníků.

Podmínky, které musí soutěžící z řad živnostníků splnit, jsou následující:
• podnikatel podniká v ČR dle platných zákonů a je minimálně 1 rok vlastníkem platného živnostenského listu nebo jiného oprávnění k podnikání
• podnikatel nemá v evidenci daňové nedoplatky
• účastník není v insolvenci dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
• podnikatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání soutěžícího, nebo pro trestný čin proti majetku
• podnikatel nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky, které musí soutěžící z řad firem splnit, jsou následující:
• firma podniká v ČR dle platných zákonů a je zapsána v obchodním rejstříku
• společnost má alespoň jednoletou účetní historii
• obrat společnosti nepřesahuje hranici 1,5 mld. Kč
• účastník není v insolvenci dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
• nemá v evidenci daňové nedoplatky
• statutární zástupce nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání soutěžícího, nebo pro trestný čin proti majetku
• společnost nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Soutěž patří svým všeoborovým a regionálním zásahem k největším podnikatelským kláním v zemi. V hodnocení dosahujeme maximální objektivity a vytváří zcela ojedinělé vzájemné porovnání účastníků v jednotlivých krajích i za celou Českou republiku.

 Odkazy na videa:

Zdeněk Fryml, MONETA Živnostník roku 2020 Královéhradeckého kraje – https://www.youtube.com/watch?v=JFNLqWUB9BE

Kamil Kublák, MONETA Živnostník roku 2020 – https://www.youtube.com/watch?v=FkfKaR317CM