Stanovisko k usnesení Vlády ČR ze dne 5. 10. 2020 ke studii proveditelnosti vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (KHK MSK) a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje oceňují rozhodnutí Vlády ČR k hodnocení „Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe“, které ukládá zahájit přípravu Oderské větve v úseku Ostrava – Svinov – státní hranice ČR/Polsko, jako první část propojení Odra – Dunaj, včetně příslušného harmonogramu.

Toto usnesení je důležité zejména pro další hospodářský rozvoj Severní Moravy a Slezska po obou stranách státní hranice a umožní vytvořit v tomto prostoru strategicky významný středoevropský dopravně-logistický uzel. Nezanedbatelný přínos spatřujeme rovněž v oblasti ekologické, vodohospodářské a ve snaze převedení části zejména nákladní dopravy z přetížených silnic na vodní cestu, což přispěje i k plnění dlouhodobých cílů EU.

Současně vyzýváme všechny instituce a jednotlivce, kteří se k uvedenému záměru vyjadřují, aby se zúčastnili diskuse a aby nehledali důvody, proč je záměr nerealizovatelný, ale co musíme udělat, aby došlo k jeho realizaci ve prospěch celého přeshraničního regionu.

Obě výše uvedená uskupení i nadále budou podporovat uvedenou stavbu, včetně jejího všestranného významu.

Ing. Jan Březina, předseda KHK MSK                                                                     

Ing. Pavel Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj MSK

Stanovisko k usnesení Vlády ČR ke studii proveditelnosti vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe