Spuštěn help desk na pomoc s ochranou duševního vlastnictví při obchodování s Indií

Evropská komise ve spolupráci s EUROCHAMBRES spustila nástroj “India IP SME Helpdesk“. Tato iniciativa na podporu malých a středních podniků z EU slouží k ochraně a vymáhání jejich práv k duševnímu vlastnictví v Indii nebo oblastech souvisejících s Indií.

Helpdesk poskytuje malým a středním podnikům v EU prvotřídní, důvěrné rady týkající se duševního vlastnictví a souvisejících otázek, školení, online nástroje a zdroje informací – vše nabízeno zdarma.

Budou zaváděny i další výhody a spolupráce s organizacemi na podporu podnikání, jako jsou obchodní a hospodářské komory, bude se jednat například o cílená školení pro členské firmy a malé a střední podniky v oblasti ochrany a správy duševního vlastnictví v Indii, která budou přizpůsobená potřebám konkrétních účastníků.

V nejbližším období budou probíhat tato online školení (v angličtině) a později budou přibývat další:
Internationalisation Crash Course – European Tech SMEs
uskuteční se 29. 4. 2021 a je určeno malým a středním podnikům technického a technologického zaměření s ambicí působit na globálních trzích, bez ohledu na stádium jejich rozvoje.

European SMEs on the road to India: Intellectual property, business opportunities and challenges
uskuteční se 4. 5. 2021 od 10:00 – 11:30 a bude informovat o indickém trhu, ochraně inovací a zkušenostech s úspěšným podnikáním a obchodováním s Indií.