Spolupráce v rámci projektu EAGLE

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava se zapojila do nového projektu EAGLE, který vyvine cílené školicí kurzy na podporu malých a středních podniků při odstraňování mezer ve stávajících dovednostech ve specifických technologických oblastech. 

Do spolupráce na projektu se mohou zapojit soukromé osoby, malé a střední firmy i vysoké školy.

Projekt Eagle