Společnost Rose Group představila aktuální výzvy rodinných firem

Zachování rodinného majetku, porovnání dopadů jednotné správy rodinného majetku ve srovnání s individuální správou, důležitost rozdělení rolí v rámci rodiny a výhody a pasti řídící struktury při předání rolí z tvůrce na jeho nástupce bylo ve středu 19. června 2019 náplní semináře nazvaného Rodina, rodinné podnikání, úspěch … a co dál?

„Ty nejúspěšnější dynastie vždy své majetky spravovaly celistvě a zodpovědně tak, aby se předávaly napříč generacemi. Důležitá je společná správa majetku, protože přináší podporu členů rodiny, větší kapitál, kumulaci know-how, menší riziko totálního nezdaru nebo rychlý start nových projektů,“ vysvětloval Martin Valach ze společnosti Rose Group.

Fungování podnikatelské rodiny podle něj vyžaduje určení pravidel a způsobu, jak se bude rozhodovat, s cílem ochránit majetek před vlivy z venku. „Důležité je také určit role členů rodiny, důsledně oddělit privátní majetek rodiny od firemního, vytvořit rodinnou majetkovou strukturu, řídit rizika a aktivně vyhledávat příležitosti,“ uzavřel Martin Valach.