Spokojený zákazník pro rok 2019

Sdružení českých spotřebitelů vyhlásilo Národní cenu českých spotřebitelů Spokojený zákazník pro rok 2019, a to v krajích Ústeckém, Jihočeském, Moravskoslezském, Jihomoravském a Královéhradeckém.

Podnětů a návrhů na ocenění se může zúčastnit i široká veřejnost, a to vyplněním formuláře dostupného ZDE a jeho odesláním na naši adresu info@konzument.cz do 31. července 2019.

Dlouhodobým cílem Sdružení českých spotřebitelů (SČS) je obecná spokojenost spotřebitelů s výrobky a službami na trhu. Pocit, který si zákazníci po realizovaném nákupu či využité službě odnášejí (tzn. jejich zklamání nebo potěšení), je totiž důležitým motorem pro podnikání a domácí spotřebu.

Ceny spokojeného zákazník vyhlašuje SČS na regionální úrovni již od roku 2001, aby ocenili podnikatele, kteří vysoká očekávání spotřebitelů a jejich naplnění berou vážně. V ČR bylo oceněno již na 1.200 podnikatelů z Ústeckého, Karlovarského, Moravskoslezského, Jihomoravského, Jihočeského a Královéhradeckého kraje, kteří v souladu s vyhlášenými podmínkami získali toto ocenění a kteří cenu převzali z rukou významných představitelů svého kraje. Toto číslo zahrnuje široké spektrum jednotlivých oborů podnikání, od maloobchodního prodeje až po hotely a restaurace, služby cestovních kanceláří, prodej a servis dopravních prostředků, služby občanům a výrobu a stavebnictví, a vysoký podíl oceněných podnikatelů tvoří i drobní podnikatelé a živnostníci.

Cena spokojeného zákazníka se v příslušných krajích stala synonymem i pro spolupráci spotřebitelů a podnikatelů s dozorovými orgány, které se vždy na posuzování jednotlivých návrhů na udělení ocenění podílely. Od letošního roku bude ocenění vyhlašováno a přiznáváno jako Národní cena českých spotřebitelů Spokojený zákazník, která bude i nadále vyhlašována ve vybraných regionech.