Spokojený zákazník Moravskoslezského kraje

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) vyhlásilo 17. ročník soutěže „Spokojený zákazník Moravskoslezského kraje“. Cena se uděluje na dva roky a je prestižním oceněním podnikatele, malé, střední či velké firmy s právem užívat ocenění „Spokojený zákazník“. Stejná soutěž probíhá i v Jihočeském, Ústeckém, Královéhradeckém a Jihomoravském kraji.

Soutěž je vypsána pro všechny obory podnikání a pro celý region kraje. „Ocenění vyjadřuje, že firma, která ho získala, trvale poskytuje služby v oboru svého podnikání v souladu s očekáváním spotřebitele. Předpokládá se tedy, že naplňuje nejen požadavky dané obecně závaznými a platnými právními předpisy, což má být samozřejmost, ale že při poskytování služeb či při uvádění výrobků na trh splňuje i další podmínky, které jsou férové vůči spotřebiteli,“ informuje Libor Novák, projektový ředitel SČS.

Cena je udělována na základě návrhů zaslaných občany, přednesených zástupcem SČS anebo zástupcem místní nebo podnikatelské samosprávy a dalších partnerů v regionech.
Bližší informace o metodice udělování Ceny spokojeného zákazníka, kategoriích, pro něž je vyhlašována, a i další podrobnější informace z jednotlivých krajů lze najít na adrese SČS http://www.konzument.cz/spotrebitel-v-kraji/cena-spokojeneho-zakaznika.php

Návrh na ocenění je možné zaslat na Krajskou hospodářskou komoru Moravskoslezského kraje, Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, tel.: 597 479 333, e-mail: info@khkmsk.cz . Stačí uvést své jméno a příjmení s kontaktní adresou, obchodní jméno navrhovaného podnikatelského subjektu, jeho IČ, adresu navrhované prodejny (provozovny) a stručné zdůvodnění předloženého návrhu. Současně lze využít i internet (www.konzument.cz), kde se nachází podrobnější informace a také formulář pro podání návrhu.

Uzávěrka pro podání návrhů je 20. 7. 2018.