Sněm Hospodářské komory ČR vyzval vládu k řadě opatření

Jubilejní 30. sněm Hospodářské komory České republiky, který se ve středu 16. května 2018 uskutečnil v Ostravě, přijal opatření, v nichž:

  • Nesouhlasí s aktuálními návrhy na zrušení karenční lhůty, která se v praxi osvědčila jako efektivní nástroj proti zneužívání nemocenských dávek.
  • Vyzývá vládu, aby přestala účelově zvyšovat minimální mzdu pod politickým tlakem odborů a některých politických stran a namísto toho zavedla transparentní pravidla, jejichž uplatňování bude předvídatelné a bude reagovat na faktický stav i očekávaný vývoj domácí ekonomiky.
  • Vyzývá vládu a parlament, aby přijaly opatření flexibilněji reagující na nedostatek pracovních sil, především větší liberalizaci zaměstnávání zahraničních pracovníků a aktivaci dlouhodobě nezaměstnaných.
  • Vyzývá vládu ČR, aby nepodlehla tlaku odborů a dalších a nevnucovala soukromému sektoru ve zdravotnictví i jinde systém odměňování platný ve veřejném sektoru.
  • Žádá vládu ČR, aby investiční pobídky byly do budoucna poskytovány pouze jako mimořádný nástroj vlády na projekty s vysokou přidanou hodnotou nebo na projekty řešící sociální a ekologické situace.
  • V souvislosti s rozvojem robotizace průmyslu a restrukturalizace české energetiky, bude Hospodářská komora ČR usilovat o prosazení takových změn školského systému, které povedou k zajištění potřebného počtu kvalifikovaných pracovních sil.