VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, univerzita, která už více než 165 let mění současnost a budoucnost technických a ekonomických oborů. https://www.vsb.cz/