VVV Legal s.r.o.

Zaměřujeme se zejména na obchod, mezinárodní obchod a spory z nich vzniklé. V rámci právního poradenství pomáháme našim klientům komplexně se soukromoprávní i veřejnoprávní stránkou jejich záležitostí. https://www.vvvlegal.com/cs/