Třinecký inženýring, a.s.

Společnost nabízí inženýrskou a kompletační činnost, realizaci bytových, občanských, inženýrských a průmyslových staveb, soustavně se věnuje problematice ekologických staveb. Společnost nabízí kompletní servis v oblasti realizace staveb, včetně vyřízení potřebných dokumentů a rozhodnutí. https://www.trineckyinzenyring.cz/