Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na jízdárně 30, p. o.

Škola poskytuje několik oborů pro každou formu elektrotechnického vzdělávání. http://www.sse-najizdarne.cz/