Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních. Více: https://www.smvak.cz/