RBP, zdravotní pojišťovna

RBP, zdravotní pojišťovna je největší regionální zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou v České republice. Registruje přes 427 tisíc pojištěnců převážně na Moravě a ve Slezsku. Zajišťuje služby pro 70 tisíc plátců a bezmála 13 tisíc lékařů a zdravotnických zařízení. Přímý styk s klienty zabezpečuje 41 poboček. RBP je členem Svazu zdravotních pojišťoven ČR.

https://www.rbp-zp.cz/