Ovanet a.s.

Jádrem činností společnosti je provozování Metropolitní sítě,  Městského dopravního kamerového systému a HOTSPOTS sítě – volně přístupných Wi-Fi zón internetu v Ostravě. Více info: http://www.ovanet.cz/cze/o-spolecnosti/art_71/profil-spolecnosti.aspx