OKD, a.s.

Společnost OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těží jej v hlubinných dolech v karvinském revíru v jižní části Hornoslezské uhelné pánve.

https://www.okd.cz/