NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR, z.s.

Národní energetický klastr, z.s. sdružuje společnosti působící v energetickém a teplárenském průmyslu a aktivně spolupracuje s univerzitami a výzkumnými středisky v České republice i v zahraničí.