Mgr. Radovan Lakosil – tlumočník a překladatel

Mám bohaté zkušenosti se simultánním tlumočením na konferencích, simultánním i konsekutivním tlumočením při obchodních jednáních, školeních či přímo v průmyslových provozech. Kromě mých hlavních pracovních jazyků, kterými jsou čeština, němčina, angličtina a slovenština, nabízím také překlady z nizozemštiny a polštiny do češtiny, němčiny a slovenštiny.

Kontakt:
Mgr. Radovan Lakosil
Vojanova 204/2; 702 00 Ostrava
Tel.: +420 775 202 725
www.lakosil-translations.de