KOTRLA a.s.

KOTRLA a.s. je  ryze českou společností s českým kapitálem, s transparentní organizační strukturou, tvořenou konkrétními lidmi. S pokorou si troufáme říci, že díky modernímu přístupu, úrovní a rozsahem nabízených služeb.

http://www.kotrla.cz/