JUDr. David Jopek, Ph.D., advokátní kancelář

V rámci výkonu své advokátní praxe poskytuji komplexní právní služby ve všech odvětvích českého právního řádu, které spočívají zejména v zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, udělování právních porad, sepisování listin, zpracování právních rozborů.

http://www.jopek.cz/