JAP INDUSTRIES s.r.o.

Obchodní a výrobní aktivity směřují především do oblasti grafitových elektrod a dalších uhlíkových a grafitových výrobků, feroslitin, žáruvzdorných vyzdívek z magnezitu a dolomitu, izolačních vláknitých vyzdívek a dodávek dalších hutních a slévárenských materiálů. 

http://www.jap.cz/