HRAT, s.r.o.

Nabízí možnost osobní konzultace – pomohou najít možnosti financování vašich záměrů, doporučí vhodný dotační zdroj a zpracují žádost o dotaci dle podmínek konkrétního dotačního titulu. Více: http://www.hrat.org/