FITE a.s.

Akciová společnost FITE a.s. se k 1. 1. 1994 stala vlastníkem bývalé Báňské vývojové základny. V současné době podniká ve třech základních oborech činnosti: báňské technologie, ekologie – ekoinženýring a nakládání s odpady, oblast obchodu a služeb. Více: http://www.fite.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=34