ENERGETIKA TŘINEC, a. s.

Hlavní činnost akciové společnosti ENERGETIKA TŘINEC spočívá ve výrobě, rozvodu a prodeji elektrické energie, horké vody, technologické páry, dmýchaného a stlačeného vzduchu, provozní, koupelenské a pitné vody a distribuci, úpravě topných plynů získávaných jako vedlejší produkt při hutní výrobě a také zemního plynu. Více: http://www.etas.trz.cz/