Dopravní projektování, spol. s r. o.

Hlavní činností společnosti je projektování dopravních staveb. Nabízí projektové práce v oborech železniční a silniční dopravy, pozemních staveb, městské a příměstské dopravy, sdělovací a zabezpečovací techniky a geodetickou činnost. Více: http://www.dopravniprojektovani.cz/