Severní Makedonie – země zajímavých podnikatelských příležitostí

Teritoriální seminář na téma podnikatelské příležitosti v Makedonii proběhnul v pátek 1. dubna 2022 v hotelu Best Western Hotel Vista v Ostravě. Zorganizovala jej Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje – partner sítě Enterprise Europe Network ve spolupráci s Honorárním konsulátem Republiky Severní Makedonie v Ostravě.

Po slavnostním přivítaní všech přítomných předal předseda představenstva KHK MSK Jan Březina slovo ekonomickému radovi pro Polsko, Česko, Slovensko a Maďarsko panu Iljovi Psaltirovi, který představil významný podnikatelský potenciál Severní Makedonie, jež se ukázal být zajímavý jak pro investory, tak pro firmy, které hledající obchodní spolupráci v rámci exportu či importu zboží a služeb. Ekonomický potenciál této země byl vyhodnocen celosvětově na 17. místě, v rámci EU pak dosáhl na sedmou pozici.

Ph.D Psaltirov dále vyzdvihnul strategickou pozici země z hlediska geografické polohy i skvělé infrastruktury. Pro potenciální zaměstnavatele je lákavá demografická struktura pracovní síly v Makedonii, která disponuje množstvím mladých pracovníků s vysokou úrovní vzdělanosti. Zástupce českých firem zaujaly také bezkonkurenční fiskální výhody a měnová stabilita, stejně jako potenciál, který díky zapojení Severní Makedonie do několika významných dohod o volném obchodu, nabízí volný přístup na trhy ve 40 zemích s 600 miliony spotřebitelů. Politická stabilita země, která patří mezi kandidátské země EU, je dána také členstvím v NATO. Zástupce českých firem zaujalo i průběžné zavádění regulačních a správních reforem a zejména bohatý program velmi výhodných vládních pobídek pro strategické investice.

Severní Makedonie je země zajímavých obchodních příležitostí pro firmy působící v odvětví automotive, zemědělství a zpracování potravin, ICT, zdravotním a farmaceutickém sektoru, , energetice, těžařském průmyslu, stejně jako energetice a textilním průmyslu. Velký potenciál nabízí i finanční sektor, stejně jako podnikání v oblasti nemovitostí.

Makedonie jakožto země s obrovským kulturním a historickým dědictvím je ideálním adeptem pro firmy podnikající v cestovním ruchu. Nachází se zde také velké množství léčivých geotermálních pramenů, lázeňských a wellness center. V turistické sezóně návštěvníci ocení i slunečné podnebí a krásnou přírodu. Země je proto zajímavou a českými turisty dosud málo probádanou destinací, která v sobě skrývá zajímavý potenciál pro cestovní kanceláře a agentury podnikající v oblasti cestovního ruchu.

Prezentace ze semináře ke stáhnutí zde