Setkání polských a českých podnikatelů z příhraničních regionů podpořilo vzájemnou spolupráci

Ve dnech 16. – 17. 3. 2023 navštívili Moravskoslezský kraj zástupci polských firem. Tuto podnikatelskou misi uspořádal Fundusz Górnośląski ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Karviná a Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje s cílem provázat a rozšířit obchodní kontakty mezi českými a polskými podnikateli.

Hlavním bodem programu proto bylo setkání českých a polských podnikatelů z příhraničních regionů obou zemí, které proběhlo ve čtvrtek 16. 3. 2023 v sídle Krajské hospodářské komory

Po úvodním slovu předsedy OHK Karviná Ivo Bartečka a polských organizátorů této mise byly představeny přítomné polské firmy. Poté dostali zástupci 17 českých firem možnost probrat své aktivity se členy polské delegace na krátkých osobních jednáních. Všichni aktéři tak ocenili výbornou příležitost předat si vzájemně kontakty a projednat možnosti případné budoucí spolupráce se zahraničním partnerem. Na třicet účastníků tohoto setkání velmi intenzivně využilo čas určený pro dvoustranné B2B schůzky a některé firmy dokonce projevily zájem rozšířit původně naplánovaná jednání o schůzky s dalšími partnery. Organizátoři jim proto umožnili pokračovat v těchto setkáních i mimo plán další den.

Velký zájem o účast na této akci i velmi kladný ohlas všech zapojených strany potvrdil užitečnost a potřebnost podobných aktivit.