Seminář Založení s.r.o. a pracovněprávní problematika

Hospodářská komora Moravskoslezského kraje (KHK MSK) jako partner projektu Kontaktné centrá česko-slovenskej hospodárskej spolupráce uspořádala 30. dubna 2019 regionální workshop s názvem Založení s.r.o. a pracovněprávní problematika. Konal se v prostorách Impact Hubu v centru Ostravy a sešlo se na něm 15 zájemců o podnikání na Slovensku.

Na workshopu je lektoři ze společnosti Sedlakova Legal seznámili s rozdíly v legislativě při zakládání obchodní společnosti na české a slovenské straně, představili rozdíly kapitálové a osobní obchodní společnosti, problematiku základního kapitálu a vkladu nebo práva a povinnosti jednatele společnosti. U kroků vedoucích ke vzniku s.r.o. popsali zejména specifika zakládání společnosti na Slovensku.

Ve druhé části pak probrali vše kolem pracovních smluv – na co si dát pozor při výběru zaměstnanců, jaké jsou náležitosti pracovní smlouvy, ale i jak řešit mlčenlivost a práva plynoucí z autorských děl zaměstnanců.

Workshop KHK MSK uspořádala v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ, spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Pozvánka s programem