Seminář Uzavírání obchodních smluv nadchl zejména příklady z praxe

Problematika uzavírání (nejen) obchodních smluv tak, aby byly platné a měly požadovaný účinek, byla náplní semináře s názvem „Uzavírání obchodních smluv“. Ten pořádala Krajská hospodářská komora MSK v rámci projektu „Vzdělávání firem“ ve spolupráci s firmou PRK Partners v úterý 28. května 2019.

Účastníci semináře ocenili zejména praktické zkušenosti, profesionalitu a srozumitelný výklad přednášejícího a možnost řešit problémy z praxe.