Seminář představil možnosti čerpání evropských dotací

Dotační programy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), pomocí kterého lze spolufinancovat podnikatelské projekty ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách, představil seminář nazvaný „Poslední možnost, jak využít OP PIK“. Ten se konal 14. června 2018 v ostravském Hotelu Vista. Cílem semináře bylo představit aktuální výzvy v OP PIK.

Plánované výzvy včetně novinek přítomným přiblížily přednášející z Agentury pro podnikání a inovace (API). Za společnost Erste Grantika Advisory lektorka uvedla příklady úspěšných projektů a klíčové milníky přípravy projektu od tvorby kvalitního projektového záměru po administrativní vypořádání po ukončení realizace projektu. Představila také program Inostart, první finanční nástroj na podporu inovačních start-upů v ČR, jehož hlavním benefitem je bankovní úvěr pro začínající podnikatelé (do 3let od zahájení podnikání) se zvýhodněnou sazbou a zárukou ČMZRB až do výše 60 % jistiny úvěru.