Sdělte svůj názor – průzkum Evropské komise

Evropská komise chce prostřednictvím svého výzkumu týkajícího se definice malého a středního podniku vyhodnotit, zda tato definice není odtržena od reality a skutečně plní v současném ekonomickém prostředí svůj účel. I vy můžete svým názorem přispět k určení toho, do jaké míry je současná definice vhodná a posoudit prostor pro případné změny tak, aby evropské malé a střední podniky mohly i nadále využívat podporu vyplývající z jejich statutu.

Prosíme Vás proto o sdělení Vašeho názoru prostřednictvím krátkého dotazníku, jehož vyplnění nezabere víc než pár minut. Učinit tak můžete vyplněním dokumentu, který najdete v příloze tohoto článku a jeho zasláním na adresu een@khkmsk.cz.

Děkujeme za spolupráci a Váš čas a věříme, že Váš názor přispěje ke zkvalitňování příslušné legislativy v EU. 

Dotazník definice SME