Šance pro Česko: Zelené technologie budou hrát klíčovou roli

Investice do zelených technologií, materiálů a surovin by měly být mnohem snazší

Lídři Evropské unie schválili v prosinci roku 2019 Zelenou dohodu pro Evropu, tzv. EU Green Deal. Jeho cílem je snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o 55 % proti roku 1990 a dosáhnout do roku 2050 čistých nulových emisí v EU. Netýká se jen energetiky, prostupuje do všech odvětví a činností od zemědělství a výrobu potravin přes průmysl, nakládání s odpady, dopravu až po budovy.

Dosáhnout takto ambiciózní cílů ovšem nepůjde bez investic do vývoje a produkce nových, inovativních a moderních technologií. Evropská komise si je toho vědoma, a i pod geopolitickým tlakem v podobě amerického investičního programu Inflation Reduction Act, jenž by měl zajistit investice do zelených technologií v USA ve výši až 1 bilionu USD, a vzhledem k velké závislosti Evropy na dodávkách technologií, materiálů a surovin z Číny, navrhla na jaře roku 2023 dvě nařízení:

Akt o průmyslu pro nulové čisté emise (Net-Zero Industry Act)

Jeho cílem je zrychlit vývoj a produkci nízkouhlíkových technologií, zajistit zjednodušené a zrychlené povolování zelených investic2, zaručit rychlou realizaci a podporu strategických projektů. Nařízení rozlišuje mezi strategickými nízkouhlíkovými technologiemi (viz tabulka), které získají větší podporu, a ostatními nízkouhlíkovými technologiemi, jež budou rovněž z nové normy benefitovat. Mezi druhou kategorii patří i:

  • Pokročilé technologie pro výrobu energie z jaderných procesů s minimálním odpadem z palivového cyklu;
  • Malé modulární reaktory;
  • Technologie energetické účinnosti;
  • Technologie pro alternativní udržitelná paliva.

Za technologie se přitom považují nejen konečné výrobky, ale i jejich konkrétní součásti a strojní zařízení používaných k jejich výrobě. Cílem nařízení je do roku 2030 zajistit výrobní kapacitu strategických nízkouhlíkových technologií ve výši minimálně 40 % ročních unijních potřeb.

Akt o kritických surovinách (European Critical Raw Materials Act)

Cílem tohoto návrhu je zajistit dostatečný přístup k materiálům a surovinám, které jsou nezbytné pro výrobu klíčových technologií. Posíleny mají být všechny části domácích dodavatelských řetězců (rychlejší a jednodušší povolovací procesy), důraz bude kladen i na recyklaci a udržitelnost. Se třetími zeměmi mají pak být rozvíjena oboustranně výhodná partnerství.

Obě nařízení jsou součástí širšího plánu s názvem Green Deal Industrial Plan a jejich finální podoba se může po vyjednání v rámci EU ještě změnit.

Strategické nízkouhlíkové projekty s výrobní kapacitou do 1 GW budou muset být povoleny do 9 měsíců (ostatní nízkouhlíkové projekty do 12 měsíců) a strategické projekty s kapacitou nad 1 GW do 12 měsíců (ostatní do 18 měsíců).

Celý text si můžete přečíst na: https://komoraplus.cz/2023/12/13/sance-pro-cesko-zelene-technologie-budou-hrat-klicovou-roli/

Zdroj: Komora+