S následky ukončení činnosti OKD pomůže připravovaný program, zapojte se do zmapování dopadu vyplněním dotazníku

Krajská hospodářská komora MSK se stala součástí odborné skupiny „TASK FORCE OKD”, která má za cíl zmírnit dopad plánovaného ukončení těžby na jednotlivé firmy v kraji.

“Zatímco sociální program pro kmenové zaměstnance OKD, a. s., je připraven a funguje velmi dobře, podobný speciální program pro zaměstnance mimo samotné OKD, a. s., neexistuje a z centrální úrovně plánován není. Proto se Moravskoslezský kraj rozhodl iniciovat vytvoření takového programu a založil k tomu odbornou skupinu,” vysvětlil 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka.

V této skupině jsou kromě kraje a Krajské hospodářské komory MSK také Svaz průmyslu ČR, Úřad práce a Moravskoslezský pakt zaměstnanosti.

Míru dopadu plánovaného ukončení těžby na jednotlivé firmy se pracovní skupina pokoušela zjistit přes veřejně
dostupné zdroje i orgány státní správy. “Bohužel toto není legislativně ani prakticky možné. Pouze odhadujeme, že v dodavatelském řetězci dojde k výpadku mzdových prostředků ve výši téměř dvě miliardy korun, což v přepočtu na průměrnou mzdu představuje 4-5 tisíc pracovních míst. Bez Vaší pomoci nejsme schopni zjistit, zda dotčené firmy dokáží výpadek nahradit jinými zakázkami, nebo dojde k masivnímu propouštění,” uvedl 1. náměstek s prosbou o vyplnění anonymního on-line dotazníku, který umožní získat reálnější představu o následcích ukončení činnosti OKD, a. s., a vlivech na celý dodavatelský řetězec.

Na oplátku nabízí zapojení do připravovaného pomocného programu, který má ambici pomoci se s výpadky tržeb vyrovnat především samotným firmám tak, aby i nadále mohly úspěšně fungovat a nabízet zaměstnání lidem v regionu.
“Předpokládáme několik etap pomoci. V akutní fázi půjde o návrh přímé finanční pomoci státu na vypláceném odchodném zaměstnancům, aby se firmy kvůli tomuto jednorázovému a povinnému výdaji neocitly v platební neschopnosti. Ve druhé fázi půjde o koordinaci již naplánovaných veřejných investic státních organizací (DIAMO, ŘSD, SFDI, ČEPRO, ČEZ a dalších) tak, aby na nich co nejvíce participovaly firmy postižené útlumem činnosti OKD, a. s. Současně s tím bychom chtěli připravit mechanismus pomoci těm firmám, které chtějí změnit svůj výrobní program s využitím regionálně zvýhodněných dotačních a jiných finančních nástrojů,” doplnil Jakub Unucka.

Anonymní on-line dotazník, který nezabere více než 5 minut Vašeho času, je připraven k vyplnění na adrese:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TVWKeJkc2U6XghKzUAGCqAk6clGFdTJLshCF30ItYd9UNkQ2VFZVNlNRMk8zQks2SUM2UTJVREQ2NS4u

O vyplnění dotazníku prosíme do pátku 19.2.2021.

Vaše případné dotazy směřujte prosím na Moravskoslezský pakt zaměstnanosti (info@mspakt.cz nebo tel. 725 736 355).