S dekarbonizací v kraji pomůže memorandum s Třineckými železárnami a Moravskoslezským krajem

Na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu schválila vláda memorandum o porozumění mezi vládou, skupinou Třinecké železárny – Moravia Steel a Moravskoslezským krajem. Cílem je podpořit úsilí společnosti Třinecké železárny při přechodu na udržitelný způsob výroby, který přispěje ke zvýšení její konkurenceschopnosti. Memorandum začne platit po formálním podpisu všech stran.

Pro dekarbonizaci Třineckých železáren je klíčový transformační program GreenWerk, jehož cílem je do roku 2030 snížit emise oxidu uhličitého v Třineckých železárnách o 55 procent. Program se zaměřuje na využití zelené energie ve výrobních procesech a provozu a obsahuje zhruba 20 projektů za více než 40 miliard korun. Jde například o vybudování nové nízkoemisní pece na výrobu oceli, novou přípojku velmi vysokého napětí, automatizaci výrobních procesů, modernizaci výroby nebo zvýšení podílu obnovitelných zdrojů ve výrobě a využití dešťové vody. Tato opatření sníží emise oxidu uhličitého, optimalizují spotřebu energií a vytvoří minimálně 100 nových míst pro vysoce kvalifikované zaměstnance.

V rámci spolupráce na projektu GreenWerk se kromě vlády a Moravskoslezského kraje také zapojí Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo financí a Ministerstvo životního prostředí. Případná finanční podpora projektů bude poskytována v souladu s pravidly dotačních programů jak z národních, tak evropských prostředků.

Zdroj: msk.cz