Růst firem z fáze startups do scaleups – výzvy, které je nutné překonat.

Jihomoravské inovační centrum, člen sítě Enterprise Europe Network v ČR, ve spolupráci se sítí EIT Digital, což je iniciativa Evropské unie v oblasti otevřených inovací, jejímž cílem je podporovat inovace na poli digitálních technologií a podnikatelské talenty, a která prostřednictvím partnerského programu spojuje více než 130 předních evropských podniků, malých firem, startupů, univerzit a výzkumných center, společně natočili tato tři videa o transformaci a úskalích přerodu startupu ve scaleup firmu a o nutném škálování produktu ve firmách. Podívejte se.

Zdroj: Markéta Borovcová,

https://www.enterprise-europe-network.cz/aktuality/transformace-firem-z-faze-startups-do-scaleups-vyzvy-ktere-je-nutne-prekonat