Režim B programu Antivirus prodloužen – HK ČR jedná s vládou o zohlednění problémů s aplikací programu v praxi

Vláda na své schůzi (26. 10.) prodloužila režim B programu Antivirus.

Program bude pokračovat v původní podobě jako dosud, to znamená, že příspěvek bude poskytován ve výši 60 % vyplacených náhrad mezd  včetně povinných odvodů, maximálně 29 000 Kč na jednoho zaměstnance.

Bližší informace o tom, jak a kde žádat, kdo bude mít nárok na podporu, naleznete na tomto odkazu
Oficiální vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí k prodloužení programu naleznete  ZDE.

Hospodřáská komora (HK) oceňuje prodloužení režimu B programu Antivirus jakožto pozitivní krok, nicméně požaduje zohlednění oprávněných výhrad zaměstnavatelů a upozorňuje, že program Antivirus zmrazil tuzemský trh práce, kvůli čemuž zaměstnanci s vhodnou kvalifikací nyní chybí jiným zaměstnavatelům, kteří by jejich dovednosti a zkušenosti využili. Stát podle nich udržuje na kapačkách i pracovní místa, která poté, co Antivirus skončí, budou stejně zrušena. a navrhuje cestu, jak pracovní uvolnit pracovní trh.

Hospodářská komora proto ministerstvu práce navrhla cestu, jak pracovní trh uvolnit. Navrhla, aby stát zrušil podmínku programu Antivirus, podle níž je zakázáno čerpat peníze na pracovní místo ve výpovědní lhůtě. V současnosti totiž platí, že pokud zaměstnavatel dá zaměstnanci výpověď, nemůže čerpat peníze ze žádného programu, a ještě musí hradit mzdové náklady za tři až pět měsíců, tedy za výpovědní dobu a odstupné.

Na základě dosavadních zkušenosti svých členů Hospodářská komora doporučuje důsledné dodržování termínů pro zasílání odvodů na sociální a zdravotní pojištění, a to nejen těch daných zákonem, ale hlavně termínů podle  podmínek programu Antivirus.

Více naleznete v tiskových zprávách ZDE a ZDE.
Náměty KH ČR v souvislosti s prodloužením režimu B naleznete
ZDE.