Repatriační vlak na Ukrajinu

Ukrajinský zastupitelský úřad vypravuje pro své státní příslušníky repatriační vlaky. Pokud chce státní příslušník Ukrajiny vycestovat z ČR, tak toto je de facto v současné době jediná legální možnost. Další vlak bude vypraven 21.3.2020 (dá se ovšem předpokládat, že budou vypraveny i další), vedle extra smluvených letů do Prahy.

Pokud má tedy státní příslušník Ukrajiny zájem o tuto možnost (prostřednictvím vlaku) návratu do své země původu, musí kontaktovat Zastupitelský úřad Ukrajiny v Praze. Zde si ho zaznamenají a sdělí mu, kdy by přicházelo v úvahu jeho vycestování.

Je ale třeba zdůraznit, že po dobu nouzového stavu je omezeno cestování do ČR a tito pracovníci, kteří takto vycestují, se po dobu nouzového stavu nemohou vrátit do ČR.

Bližší podmínky: https://www.mvcr.cz/CLANEK/CORONAVIRUS-INFORMACE-MV.ASPX